Kulturstipendier.se

Stipendier att söka för kulturella ändamål

Vad är detta?

En samling stipendier att söka för kulturella ändamål. Här hittar du exempelvis stipendier för musiker, författare, dansare, skådespelare, regissörer, etc.

Varför?

Syftet är att hjälpa kulturutövare, eller aspirerande kulturutövare, att hitta stipendier som kan ge dem stöd under längre eller kortare tidsperioder.

Sprid gärna ordet om Kulturstipendier.se genom att länka till oss från din blogg eller hemsida!

Kulturstipendier

Välj det område du är intresserad av för att visa vilka stipendier som finns att söka.

Arbetarskrivares stipendium

Arbetarskrivares stipendium är en skrivartävling som anornas av Föreningen Arbetarskrivare. De delar ut ett litterärt stipendium till en lovande skribent som ännu inte har publicerat någon egen bok. Stipendiaten ska verka i föreningens anda, dvs. skriva med ett underifrånperspektiv och med syftet att utveckla den svenska arbetarkulturen. Stipendiet är värt 5000 kronor.

Läs mer

Boverkets stöd till kulturlokaler

Icke-statliga kulturlokaler (t.ex. museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar, mm.) kan söka stöd hos Boverket. Lokalerna kan få stöd för nybyggnationer, ombyggnationer samt standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder.

Läs mer

Byggnads kulturstipendium

Svenska Byggnadsarbetareförbundet delar varje år ut ett antal kulturstipendier. Sökande kan vara verksam inom de flesta kulturområdena såsom bildkonst, musik, scenkonst, litteratur, arkitektur och konsthantverk.

Även andra insatser som bedöms vara kulturspridande och folkbildande, till exempel journalistisk verksamhet, kan ansöka om stipendium.

Läs mer

Carina Aris dansstipendium

Stipendier till dansare mellan 16-30 år som har kommit långt i sin dansutbildning i Sverige eller utomlands.

Läs mer

Eric Sahlström-Stipendiet

Eric Sahlströms Minnesfond utser varje år några unga spelmän som får åka på kursvecka på Ekebyholms slott i Uppland. Sökande ska vara mellan 13-20 år och spela nyckelharpa eller fiol.

Läs mer

Grez-sur-Loing-stipendiet

Stipendium för fotografer samt andra yrkesutövare inom fotografi. Stipendiet berättigar till vistelse på Hôtel Chevillon i den nordiska konstnärs- och författarkolonin Grez-sur-Loing i Frankrike.

Läs mer

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål att bland annat stödja litterär och konstnärlig verksamhet.

Läs mer

Författarnas Fotokopieringsfond

Författarnas Fotokopieringsfond har till uppgift att fördela ersättning för undervisningsverksamhets (skola, högskola, universitet) fotokopiering av litterära verk till enskilda upphovsmän.

Sökande kan vara författare och översättare av facklitteratur, skönlitteratur och barn- och ungdomsböcker samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk vars verk kan ha blivit fotokopierade i undervisningsverksamhet i Sverige.

Läs mer

Klas de Vylders stipendiefond för invandrarförfattare

Klas de Vylders stipendiefond delar vartannat år ut stipendium till behövande författare som har invandrat till Sverige och påbörjat ett författarskap i Sverige.

Läs mer

Konstnärsnämndens stipendier

Konstnärsnämnden delar ut stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stöd riktas främst till enskilda frilansande konstnärer som är bosatta i Sverige eller har sin konstnärliga verksamhet i Sverige.

Läs mer

Kristian Gidlunds utmärkelse för unga skribenter

Ett stipendium för unga skribenter som delas ut till minne av författaren, journalisten och musikern Kristian Gidlund. Utmärkelsen kan tilldelas vem som helst som på ett kreativt, ärligt och kärleksfullt sätt arbetar med det skrivna ordet.

Läs mer

Kulturbryggan

Kulturbryggan ska stödja sådana kulturprojekt som bedöms vara nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.

Läs mer

Sprid gärna ordet om Kulturstipendier.se genom att länka till oss från din blogg eller hemsida!

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden delar ut två typer av bidrag: aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Stöd ges till projekt som främjar de kulturella förbindelserna mellan Finland och Sverige.

Läs mer

Lars Ahlin-stipendiet

Skrivartävling där vinnaren får ett pris på 50 000 kronor. Det vinnande bidraget delas ut till författare vars verk påminner om Lars Ahlins diktning eller har klar anknytning till Sundsvallsområdet.

Läs mer

Lasse O´Månssons naturastipendium

Lasse O´ Månssons naturastipendium ger skapande personer fritt sommarboende i Drängstugan vid Sala silvergruva. Dessa grupper kan söka stipendiet enligt Sala kommuns föreskrifter:

 • Författare
 • Översättare
 • Tecknare
 • Komiker
 • Stå-uppkomiker
 • Musikjournalister
 • Radio- eller TV-förnyare
Läs mer

Längmanska kulturfonden

Längmanska kulturfonden delar ut stipendier inom konst, litteratur och folkbildningsverksamhet. Sökande kan vara såväl enskilda personer som organisationer.

Läs mer

Maria Bonnier Dahlins Stiftelse

Maria Bonnier Dahlins Stiftelse delar årligen ut stipendier till unga svenska konstnärer.

Läs mer

Musikverket – Stöd till musiklivet

Stöd ges till samarbetsprojekt i musiklivet som bidrar till konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Sökande kan vara enskilda personer, föreningar, företag, myndigheter eller institutioner.

Läs mer

Natur & Kultur:s arbetsstipendier

Stiftelsen Natur & Kultur delar varje år ut nio stipendier om 100 000 kronor vardera för kvalificerat litterärt arbete. Projekt som ges stipendier ska verka för mellanfolkligt samförstånd, motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet. Arbetet ska dessutom vara av folkbildande karaktär och sträva efter att utgöra en aktiv del i det offentliga samtalet.

Läs mer

Nordiska Kulturfonden

Nordiska Kulturfonden ger stöd till kulturella projekt som involverar minst tre nordiska länder. (Till Norden räknas Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island samt Färöarna, Grönland och Åland). Stöd ges bland annat till projekt inom arkitektur, bildkonst, film, litteratur, nordiska språk, scenkonst, med mera.

Läs mer

Norrländska litteratursällskapets naturastipendier

Medlemmar i Norrländska litteratursällskapet kan ansöka om något av föreningens naturastipendier (vistelsestipendier) till utvalda platser i Norrland.

Läs mer

Rittners stipendiefond

Stiftelsen ska främja ungdomars, författares och konstnärers utbildning genom att dela ut resestipendier. Syftet med resestipendierna är att de ska användas till en studieresa.

Läs mer

Sandrews Utbildningsstipendium

Sandrews utbildningsstipendium för eftergymnasiala studier är tänkt att hjälpa ungdomar med särskilda talanger inom de konstnärliga yrkesområdena; särskilt teater, dans, film och musik.

Stipendierna är personliga och går ej att sökas till projekt. Storlek på stipendierna: 50 000 - 65 000 kronor.

Läs mer

Sara Lidman-gården

Medlemmar i Sveriges Författarförbund ges möjligheten att upp till en månad utan kostnad boka Sara Lidman-gården i byn Missenträsk i Skellefteå kommun. Ett resebidrag på 2000 kronor ingår också i stipendiet.

Läs mer

Sigtunastiftelsen

Sigtunastiftelsen har ända sedan 1937 delat ut naturstipendier till författare. Stipendiet ger fritt tillträde till Sigtunastiftelsens gästhem under fyra veckor. Sökande ska vara medlem i Sveriges Författarförbund eller Finlands svenska författareförening. Stipendiet delas ut till fem författare varje år.

Läs mer

SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes minne

Personer och organisationer som verkar i Evert Taubes anda kan söka detta stipendium värt 40 000 kronor.

Läs mer

Sten K Johnsons stiftelse

Sten K Johnsons stiftelse delar ut flera stipendier, bland annat ett stipendium som kan sökas för att ge ut litteratur. Syftet med stipendiet är att ge en större bredd av författare, eller blivande författare, möjlighet att publicera och sprida sina verk i större sammanhang.

Litteratur med hög bildningsgrad men som har svårt att bli publicerad har särskild prioritet.

Läs mer

Stieg Larssons Stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier och bidrag i syfte att stödja fri journalistik och författande, arbete mot främlingsfientlighet och rasism samt jämlikhetsarbete och stöd för utsatta kvinnor.

Läs mer

Stipendier kopplade till Albert Bonniers förlag

Fonder och stipendier som är kopplade till Albert Bonniers förlag. Fonderna är: Gerard Bonniers Essäpris, Gerard Bonniers Lyrikpris, Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare, Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne samt Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare.

Läs mer

Svenska Filminstitutets stöd

Svenska Filminstitutet delar ut flera typer av ekonomiska stöd i syfte att stimulera svenskt filmliv i vid mening. Flera typer av stöd delas ut, t.ex. stöd till produktion av film och stöd till biografer och distributörer.

Läs mer

Svenska Kulturfonden

Svenska Kulturfonden stödjer svensk kultur och utbildning i Finland. Fonden lämnar flera typer av stipendier, bland annat inom områdena journalistik och film.

Läs mer

Svenska Kyrkans kulturstipendier

Svenska Kyrkan utlyser varje år fem kulturstipendier till ett totalt värde av 500 000 kronor. Stipendierna kan sökas av konstnärer inom konstområdena litteratur, film, musik, bildkonst och teater.

Stipendierna ska uppmuntra till 'nyskapande arbeten om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan kulturutövare och kyrka".

Läs mer

Svensk-danska kulturfonden

Fonden ska stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk ska främjas. Stöd kan även ges till undervisning och utbildning. Stipendium kan sökas av både enskilda personer och organisationer/föreningar.

Läs mer

Svensk-isländska samarbetsfonden

Fonden ska främja kulturellt utbyte mellan Sverige och Island. Stipendium kan sökas av enskilda personer som är bosatta i Sverige eller på Island.

Läs mer

Sveriges Författarförbunds understödsstipendier

Stipendier på mindre summor och understöd delas kan sökas av behövande medlemmar i Sveriges Författarförbund.

Läs mer

Sveriges Författarförbunds vistelsestipendier

Sveriges Författarförbunds vistelsestipendier utlyses två gånger per år, i februari och och september. Vistelsestipendierna berättigar stipendiat access till någon av följande platser:

 • Ariane Wahlgrens författarhus i Aten, Grekland
 • Kavalla, Grekland
 • Hôtel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike
 • Runmarö, Ruuthska stipendiebostaden

OBS! Endast medlemmar i Sveriges Författarförbund kan söka vistelsestipendierna.

Läs mer

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner

Finlandssvensk stiftelse som beviljar stipendier för flera kulturella ändamål, bland annat till teaterarbetare samt teater- och danskonststuderande.

Läs mer

Ted Gärdestads Minnesfond

Unga kompositörer och artister kan söka Ted Gärdestadstipendiet som delas ut en gång per år. Stipendiet, som är värt 40 000 kr, kan sökas av personer som är högst 25 år och skriver text på svenska och/eller sin egen musik.

Läs mer

Vistelsestipendium - Alltidhults skola

Stipendiet berättigar till 1-2 veckors hyresfri sommarvistelse i lärarbostaden vid Alltidhults skola. Stipendiet kan sökas av alla som är verksamma inom kultursektorn i vid bemärkelse. Litteratur, bildkonst, film, teater, dans, musik nämns som exempel på kulturområden som stipendier ges för.

Läs mer

Vistelsestipendium - Nebbeboda skola, lärarbostaden

Detta stipendium delas ut av Olofströms kommun i samarbete med Harry Martinson-sällskapet och Saljesällskapet. Stipendiet berättigar till en hyresfri vistelse i lärarbostaden i Nebbeboda skola under perioden maj-september.

Stipendiet kan sökas av alla som är verksamma inom de olika konstnärliga områdena, t.ex. musik, litteratur, bildkonst, film, teater, dans, mm.

Läs mer

Vistelsestipendium till Sveg

Medlemmar i Dramatikerförbundet och Författarförbundet kan söka detta vistelsestipendium som berättigar tillträde till ett hus beläget i Överberg, strax utanför Sveg i Härjedalen. Huset har tre sovrum så stipendiaten har möjlighet att ta med familj eller kollega till vistelsen. Detta stipendium utlyses två gånger per år, på hösten och våren.

Läs mer

Vågastipendiet

Vågastipendiet är ett stipendium för unga konstnärer (20-40 år) inom områdena film och teater. Stipendiet delas ut vartannat år. Ett juryråd bestående av fem personer beslutar om vem som ska tilldelas stipendiet. Det går inte att söka detta stipendium men det går att lämna förslag på kandidater som man tycker är värda att få stipendiet.

Läs mer

Västsvenska Kulturfonden

Västsvenska Kulturfonden ska stötta kulturlivet i Västsverige genom att dela ut stipendier till kulturutövare. Stipendier ges inom bland annat skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik, design, smideskonst, med flera.

Läs mer

Åke och Vera Holmbergs stipendiefond

Stiftelsen har som ändamål att ge barn- och ungdomsboksförfattare samt översättare möjlighet att vistas i de nordiska länderna för förkovran, studier eller för att finna arbetsro.

I stipendiet ingår en månads vistelse på något av de nordiska författarhusen samt omkostnader för resa.

Läs mer

Kort om stipendierna:

Stipendiesamlingen uppdateras med jämna mellanrum för att sortera bort inaktuella stipendier. Trots detta kan det finnas enstakta stipendier listade vars information inte är aktuell längre.

Det är därför rekomenderat att du alltid använder dig av informationen som ges av fonden eller stiftelsen (hittas vanligtvis på deras hemsida) när du ska söka stipendium.

Tips! De flesta av Sveriges kommuner, landsting och regioner delar ut stipendier som bara kan sökas av personer som har lokal anknytning till en viss plats. Gå in på din kommuns eller landstings hemsida och sök på 'stipendium", 'kulturstipendium", 'skrivartävlingar', 'fonder och stiftelser' eller liknande för hitta sådana stipendier. Du kan också undersöka om någon av de föreningar som är verksamma på den ort där du bor delar ut några stipendier.